Nghe Tab
    Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010 - 10:46 Hướng dẫn đăng bài viết, nhạc hình hoặc video

    1. Đăng bài mới:
    Sau khi đã tạo blogspot, để viết bài mới bạn đăng nhập vào Bảng điều khiển.    2. Nhúng nhạc và video:
    Bạn hãy copy mã nhúng .. rồi paste vào khung soạn thảo trong tab Chỉnh sửa Html xong Xuất bản. Nếu bạn paste vào tab Viết nó sẽ không hiện nhạc mà chỉ hiện cái mà bạn đã copy.
    Nhãn:

    Đăng bởi: Vantu Odecca

       Cộng Album & Video - xem demo
       Cộng Tên: Mã Nhúng: